Hakim Rahman dan Geegee Ahmad bersama Amalulkhair Sarbini, Timbalan Pengarah Bahagian Ambilan & Pembangunan Politeknik & Kolej Komuniti KPM membincangkan tentang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) menjadi pilihan pelajar atau anak muda pada zaman sekarang dan alasannya di dalam AWANI Pagi.

 

VIDEO