SOAL SELIDIK KAJIAN HALA TUJU PSH DI MALAYSIA
 
Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN), Universiti Sains Malaysia (USM) sedang berkerjasama dengan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan Dasar (BPPD), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam pelaksanaan kajian mengenai "Hala Tuju Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) di Malaysia".
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menilai inisiatif semasa agenda PSH di Malaysia dan merencana dasar PSH 2020. Kami menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam soal selidik dalam talian (online) ini. Semua soalan yang terkandung dalam soal selidik ini adalah sulit dan hanya untuk kegunaan penyelidikan ini. Soal selidik kajian ini akan mengambil masa tidak lebih daripada 10 minit.
 
Sekian, kerjasama Tuan/Puan didahului dengan ucapan terima kasih.
 
 
Pautan (link) untuk ke soal selidik kajian dalam talian (online) adalah seperti berikut:
 
Link untuk Trainers (Pengajar):
 
 
Link untuk Learners (Pelajar):
 
 
Link untuk Public (Orang Awam):