Program Pengajian Separa Masa

PENGENALAN
Program pengajian separa masa memberi peluang kepada semua warga Malaysia yang berkelayakan dan sedang bekerja untuk mengikuti kuliah di hujung mingga serta menambah pengetahuan dan kemahiran dan meningkatkan kelayakan tanpa meninggalkan pekerjaan mereka melalui konsep "Learn As You Earn".

TEMPOH PENGAJIAN DAN WAKTU KULIAH
Program ini akan dilaksanakan selama 8 hingga 10 semester dan kuliah dijalankan pada setiap hari Sabtu dan Ahad kecuali pada minggu cuti semester dan cuti pelepasan am yang jatuh pada hari tersebut.

YURAN PENGAJIAN
Yuran pengajian untuk satu semester dianggarkan RM 1,000 ke RM 1,500 bergantung kepada program dan jumlah jam kredit. Pelajar boleh memohon untuk mendapatkan pembiayaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN) atau pengeluaran simpanan akaun 2 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN PADA SESI DISEMBER 2018

Program Syarat Kemasukan
DA001 Diploma Kejuruteraan Awam
Ditawarkan di PUO, POLISAS, POLIMAS, PPD, PKK, PSA, PMM, PTSB
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:-
 • a. Lulus Bahasa Melayu
 • b. Lulus Bahasa Inggeris
 • c. Lulus Sejarah (SPM tahun 2013 dan ke atas)
 • d. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran termasuk;
  • Matematik
  • SATU (1) mata pelajaran berkaitan sains/ teknikal/ vokasional
  • SATU (1) mata pelajaran lain

ATAU

Lulus Sijil Politeknik, Kolej Komuniti, Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Pertanian, Institus Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA-TECH) di dalam bidang yang berkenaan
dan lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian

ATAU

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap Tiga di dalam bidang yang berkenaan
dan lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian

ATAU

Mendapat Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) di dalam bidang yang berkenaan
DA002 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
Ditawarkan di POLIMAS, PSA
DA004 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
Ditawarkan di POLIMAS
DA005 Diploma Seni Bina
Ditawarkan di PUO, PPD
DA010 Diploma Geomatik
Ditawarkan di PMM, PTSB
DE001 Diploma Kejuruteraan Elektrik
Ditawarkan di POLIMAS, PPD, PMM, PTSB
DE003 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
Ditawarkan di POLISAS, PKK, PTSB
DE004 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
Ditawarkan di POLISAS, POLIMAS, PSA
DE007 Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
Ditawarkan di PUO, POLISAS, POLIMAS
DM001 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
Ditawarkan di PUO, POLISAS, POLIMAS, PPD, PKK, PSA, PMM, PTSB
DM002 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
Ditawarkan di PPD
DM003 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
Ditawarkan di POLIMAS
DM004 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
Ditawarkan di POLIMAS, PTSB
DM008 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
Ditawarkan di POLIMAS
DM011 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
Ditawarkan di POLIMAS, PTSB
DP004 Diploma Pemasaran
Ditawarkan di PTSB
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:-
 • a. Lulus Bahasa Melayu
 • b. Lulus Bahasa Inggeris
 • c. Lulus Sejarah (SPM tahun 2013 dan ke atas)
 • d. Lulus Matematik
 • e. Mendapat LIMA (5) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

ATAU

Lulus Sijil Politeknik, Kolej Komuniti, Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Pertanian, Institus Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA-TECH) di dalam bidang yang berkenaan
dan lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian

ATAU

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap Tiga di dalam bidang yang berkenaan
dan lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian

ATAU

Mendapat Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) di dalam bidang yang berkenaan
DP005 Diploma Pengajian Perniagaan
Ditawarkan di PUO, PSA, PMM, PTSB
DP010 Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan
Ditawarkan di PMJB
DP011 Diploma Kewangan dan Perbankan Islam
Ditawarkan di PMJB
DF007 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Ditawarkan di PUO
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:-
 • a. Lulus Bahasa Melayu
 • b. Lulus Bahasa Inggeris
 • c. Lulus Sejarah (SPM tahun 2013 dan ke atas)
 • d. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran termasuk;
  • Matematik
  • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya

ATAU

Lulus Sijil Politeknik, Kolej Komuniti, Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Pertanian, Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA-TECH) di dalam bidang yang berkenaan
dan lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian dalam Matematik

ATAU

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap Tiga di dalam bidang yang berkenaan
dan lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian dalam Matematik

ATAU

Mendapat Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) di dalam bidang yang berkenaan
DP001 Diploma Akauntansi
Ditawarkan di PUO, POLISAS, PPD, PKK