Program IJAZAH SARJANA yang ditawarkan di POLITEKNIK MALAYSIA

SARJANA MUDA REKA BENTUK DALAM KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BAHARU DENGAN KEPUJIAN
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK PERUBATAN) DENGAN KEPUJIAN
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PENGURUSAN RANGKAIAN BEKALAN) DENGAN KEPUJIAN
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENGURUSAN FASILITI DENGAN KEPUJIAN