Dashboard PUSAT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

T-ARGS

Geran Penyelidikan

105

Geran

PPRN

Geran Public Private
Research Network

90

Geran

Bilangan produk Inovasi diaplikasi

200

10 : 15
17.04.2019

Penerbitan

150

Bilangan Kertas Penyelidikan
diterbitkan

Anugerah Inovasi 

300

Pingat Pertandingan Inovasi Pelajar / Pensyarah Kebangsaan / Antarabangsa

Harta Intelek

200

Bilangan Produk Inovasi Didaftarkan Harta Intelek / Paten


300

Pengguna
SyRI


250

Pengguna
ESPro


600

Pengguna
Turnitin

Penganjuran Pertandingan Inovasi

12

Penganjuran Seminar

12

Bilangan Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa

AKTIVITI TERKINI: PERTANDINGAN INOVASI PENSYARAH TVET PERINGKAT KEBANGSAAN 2019 | 25 JUN 2019