Syarat-Syarat Umum 

  • PPPT Gred DH29 hingga DH54 yang telah disahkan dalam perkhidmatan awam; 
  • PPPT telah genap lima (5) tahun berkhidmat dalam perkhidmatan awam pada tahun prestasinya dinilai bagi pencalonan pertama;
  • PPPT mencapai tahap minimum 85% dalam Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3) tahun terkini; 
  • PPPT menunjukkan kecemerlangan dalam prestasi kerja dan aktiviti atau sumbangan di luar tugas rasmi;
  • PPPT bebas dari sebarang tindakan dan perbicaraan tatatertib sepanjang perkhidmatan; dan
  • Setiap PPPT layak menerima anugerah tidak lebih dua (2) kali sepanjang perkhidmatan dan hanya layak dipertimbangkan selepas tiga (3) tahun dari anugerah pertama.