TATACARA PERMOHONAN PENGESAHAN BAHASA PENGHANTAR BAGI TUJUAN PERMOHONAN KE UNIVERSITI/IPTA/IPTS YANG PERLU DIPATUHI OLEH LULUSAN POLITEKNIK

 

Pemohon perlu mengemukakan maklumat-maklumat pada pautan https://bit.ly/mohonbahasapenghantar seperti berikut:

1. Butiran pemohon :

 • Nama Penuh;
 • Nombor Pendaftaran;
 • Alamat Terkini;
 • Nombor Telefon yang boleh dihubungi; dan
 • Emel

2. Transkrip Akademik

 • Nama Penuh;
 • Nombor Pendaftaran;
 • Alamat Terkini;
 • Nombor Telefon yang boleh dihubungi; dan
 • Emel

3. Butiran IPTA/IPTS yang dipohon seperti berikut:

 • Nama Universiti/IPTA/IPTS beserta alamat lengkap;
 • Bahagian yang menguruskan; dan
 • Nama Pegawai yang boleh dihubungi

 

Permohonan yang telah lengkap diisi pada perkara di atas perlu dipanjangkan ke alamat emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Semua permohonan yang telah diterima akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dan maklum balas akan diberikan melalui alamat emel pemohon.

 

Pegawai untuk dihubungi : Encik Ahmad Syaffiq bin Md Baharudin (03-88882809)

 

UNIT INSTRUKSIONAL
BAHAGIAN INSTRUKSIONAL DAN PEMBELAJARAN DIGITAL
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI

Tahun 2021