sistem dalaman jppkk

Community College Management System
CCMS

Masuk

 Sistem Pengerakan Pegawai JPPKK dan Pengarah
eGerak

Masuk

Sistem Permohonan Rasmi di Luar Pejabat
PolyCCGo

Masuk

Web Based Staff Information System
eSiS

Masuk

Portal Pengambilan Pelajar Politeknik dan Kolej Komuniti

Masuk

Polytechnic E-Learning Portal
CIDOS

Masuk

 Sistem Pengurusan Bank Soalan Bersepadu Kolej Komuniti
eBQs

Masuk

Sistem Pengurusan Penaziran Akademik
iPeNA

Masuk

Sistem Penyelidikan dan Inovasi
SYRi

Masuk

Polytechnic and Community Colleges Performance System
Persist

Masuk

Equipment Application System
EQAS

Masuk

Sistem Penilaian Kecekapan Prasarana
eSPKP

Masuk

Sistem Maklum Balas Kurikulum
SMBK

Masuk

Sistem Maklum Balas Pemegang Taruh Politeknik dan Kolej Komuniti
PFRS

Masuk

Sistem Deklarasi Kesihatan dan Penilaian Risiko COVID 19
PolyCcDec

Masuk

Sistem Pengurusan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kolej Komuniti
ePSH CC

Masuk

Sistem Pengurusan Pembelajaran Sepanjang Hayat Politeknik
ePSH Poli

Masuk

MySelenggara

Masuk

Sharepoint M365

Masuk

Sistem Kehadiran Biometrik
egSentrik

Masuk